zondag 31 maart 2013

Week 14 - Sexuele reinheid

Of weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, Die in u is en Die u van God hebt ontvangen, en dat u niet van uzelf bent?
U bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest, die van God zijn.
HSV

Weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de heilige Geest, die in u woont en die u van God hebt ontvangen? U behoort uzelf niet toe.
Want u bent gekocht en de prijs is betaald. Gebruik dus uw lichaam om God te verheerlijken.
GNB

1 Korinthiërs 6:19,20

Bovenstaande teksten worden heel vaak voorgehouden aan mensen die roken.
En ik moet heel eerlijk zeggen, dat het vaker overkomt als een tik op de vingers, zo van dit mag niet, je moet …, dan als een liefdevolle waarschuwing van Gods wege.
Tenminste, zo heb ik het zelf vroeger ervaren en ik weet van verschillende mensen rondom mij, dat ze het nog steeds zo ervaren.
Zelfs de toon van Paulus schrijven is anders dan de toon van de meeste mensen die dit Schriftwoord gebruiken om een ander te wijzen op hun ‘zonde’ door wat dit woord van God zegt.
Paulus komt niet met een opgeheven vinger, maar komt op vragende wijze naar de mensen toe: ‘Weet u dan niet …?’; om vervolgens over te gaan op de uitleg.
Ik denk dat hierin de eerste les voor ons ligt, hoe gaan we met elkaar om, hoe wijzen we mensen op dingen die niet goed zijn; ongeacht waar het om gaat.
(Moest mij even van het hart. Nog een tip: Vind je het echt erg dat iemand rookt, op basis van dit woord van God en wat de gevolgen voor iemand kunnen zijn? Ga voor hem/haar bidden!)

Maar goed, als we dit gedeelte echter goed lezen, het gedeelte waar deze twee teksten uitkomen, blijkt het in eerste instantie te gaan over sexuele zonden, over hoererij; over dat we ons lichaam niet mogen verontreinigen door er hoererij mee te plegen.
Hoererij, in andere vertalingen ook wel aangeduid met ontucht, houdt meer in dan alleen het gemeenschap hebben met een prostituee.
Prostitutie is het hebben van seksuele omgang met anderen tegen betaling, terwijl hoererij en ontucht verboden sexuele handelingen zijn, sexuele omgang met iemand anders dan je eigen man of vrouw, zedeloosheid, verregaand losbandig leven.

In 1 Korinthiërs 7:1 schrijft Paulus: ‘ Het is goed voor een mens (=man – Gen. 2:7,18, 21-25) om geen vrouw aan te raken. Maar laat vanwege allerlei vormen van hoererij iedere man zijn eigen vrouw hebben en iedere vrouw haar eigen man.
Hieruit kun je opmaken dat elke sexuele omgang buiten het huwelijk hoererij is.
Hoererij, ontucht is dus duidelijk meer dan alleen de sexuele omgang met een prostituee.

Dat het zelfs nog verder gaat, blijkt uit de woorden van de Here Jezus Zelf.
In Mattheüs 5:28 zegt Hij: ‘Maar Ik zeg u dat al wie naar een vrouw kijkt om haar te begeren, in zijn hart al overspel met haar gepleegd heeft.’
Je kunt een vrouw mooi vinden, maar daar alleen mee bega je nog geen zonde.
Maar je begeeft je op glad ijs als je blijft kijken en in je opnemen.
Van daaruit slaan gedachten heel makkelijk op hol en ga je een kant op die wel zondig is.

De Bijbel spreekt eigenlijk steeds vanuit de positie van man naar vrouw, maar het geldt omgekeerd voor ons vrouwen natuurlijk ook precies hetzelfde.
Laat dit duidelijk zijn.
Ik ga weer even terug naar de teksten die ter inspiratie, ter overdenking zijn gegeven.

Het belangrijkste waar deze woorden op wijzen, is dat ons lichaam een tempel is van de Heilige Geest.
De Heilige Geest is in ons komen wonen toen we tot geloof kwamen, en zo is ons lichaam een tempel geworden van de Heilige Geest.

Maar dit gehele gedeelte zegt nog meer over het lichaam.
Om de diepte van de gegeven teksten goed te kunnen doorgronden (voor zover dit voor ons mensen mogelijk is) is het goed om hier eerst nog even naar te kijken.

Allereerst vers 13b, 14: ‘Ons lichaam is er niet om ontucht mee te doen, het lichaam is er voor de Heer, en de Heer is er voor het lichaam.
God heeft niet alleen de Heer opgewekt uit de dood, Hij zal ook ons opwekken door Zijn kracht.
De bevestiging van dit woord vinden we in 2 Korinthiërs 4:14 waar staat: ‘Want we weten dat Hij die de Heer Jezus uit de dood heeft opgewekt, ook ons zal opwekken met Jezus en ons samen met u voor Zijn troon zal brengen.’
Ons lichaam behoort dus toe aan de Here Jezus en we dienen er dus goed en zorgvuldig voor te zorgen.
Het rein te houden, het niet te onteren.

Daarbij, vers 15, maakt ons lichaam deel uit van het lichaam van Christus.(1 Kor. 12:12-30)
Als we dus met ons lichaam hoererij bedrijven, verontreinigen we niet alleen ons eigen lichaam, maar we onteren het gehele lichaam van Christus.

Genesis 2:24 zegt, dat een man zijn vader en moeder zal verlaten, zich zal hechten aan zijn vrouw en zij zullen één vlees zijn.
Wie zich dus hecht aan een hoer (vers 16) wordt één lichaam met haar.
Maar wie zich aan de Heer hecht (vers 17) wordt geestelijk één met Hem.
Hoe zouden deze dingen ooit samen met elkaar verbonden kunnen zijn?

Ook zegt het gedeelte, vers 18, dat door hoererij de mens zondigt tegen zijn eigen lichaam.
Geen enkele andere zonde doet dit, alleen de zonde van hoererij.
‘Hoererij verontreinigt het lichaam, verlaagt het en het werpt een afschuwelijke smaad op wat de Verlosser in hoge mate waard heeft geacht om het één te maken met Zichzelf.’ (Matthew Henri’s)
Geen wonder dat Paulus zegt: ‘Vlucht weg van de hoererij!’
Matthew Henri’s: ‘Velen van onze vaderen zeiden: ‘Andere zonden kunnen door de strijd gewonnen worden, maar deze alleen door te vluchten.’

We behoren onszelf niet toe.
We zijn immers gekocht en betaald met het bloed van de Here Jezus!
Als vandaag dit stukje verschijnt, vieren we precies dat Hij de dood en het dodenrijk heeft overwonnen.
We begroeten elkaar met; ‘De Heer is waarlijk opgestaan!’
Ja, Hij is waarlijk opgestaan, maar laten we vooral niet vergeten wat het Hem heeft gekost!
Hoeveel van Zijn bloed heeft gevloeid om ons los te kopen?
- Bloeddruppels in Gethsemané …
- Bloed dat langs Zijn gezicht stroomde van de doornenkroon die op Zijn hoofd werd gedrukt …
- Bloed uit de wonden van de geseling, waarbij Zijn rug en benen opengereten werden door de stukjes bot die aan de gesel vastzitten …
- Bloed van het schuren van de dwarsbalk die hij op Zijn toch al kapotte schouder mee moest dragen …
- Bloed uit de wonden van de spijkers in Zijn handen en voeten; de speer in Zijn zij …
Hoe groot was de prijs niet die Hij heeft betaald!

Zouden wij juist niet ons lichaam moeten gebruiken om Hem te verheerlijken!

Ons lichaam is de tempel van de Heilige Geest.
Laten we het gebruiken om onze HEER en Maker te verheerlijken en te dienen.
Lieve vader in de hemel, vergeef ons onze zonden, vergeef ons dat we vaak zo lichtzinnig omgaan met ons van U ontvangen lichaam.
We hebben het hier over sexuele zonden gehad, Vader, maar ik weet dat het ook geldt voor alles waarmee we ons lichaam schade berokkenen.
Vergeef ons, dat we ons zo makkelijk laten verleiden tot het kijken van allerlei dingen op tv die in tegenspraak zijn met Uw woord.
Zo makkelijk schuiven we het vaak weg onder het mom van: het is toch niet echt, het is maar televisie.
En we vergeten hoe satan ondertussen misbruik maakt van alle beelden en geluiden die op ons netvlies gebrand blijven en in onze oren nog naklinken.
Waardoor wij eerder de stem van de wereld nog horen dan die van U.
Vergeef ons, Vader!
Vergeef ons, Heer Jezus, dat we zo onbezonnen omgaan met de prijs die U voor ons hebt betaald.
Vergeef ons, dat we zo ‘even’ vergeten dat U ons heeft gekocht.
Vergeef ons, en laat Uw woorden zo diep doordringen in onze harten, dat het ons verandert en we ons meer en meer zullen toeleggen om met lichaam en geest U te verheerlijken en te dienen.
In Jezus’ Naam bid ik U dit.

- Amen –
Ons lichaam is een tempel,
een tempel van de Heilige Geest.
Het behoort niet aan ons, maar aan Hem;
het is nooit en te nimmer ons eigendom geweest.

Hoe hoog was niet de prijs?
Hoe duur zijn we niet betaald!
Hoeveel van Zijn bloed heeft niet gevloeid
voor Zijn lichaam van het kruis werd afgehaald?

Hij is onze Maker,
Hij alleen is onze HEER.
Met lichaam en geest dienen wij te leven,
tot glorie van Zijn grote Naam en tot Zijn eer!

©Rita Klapwijk

1 opmerking:

  1. Bedankt voor dit prachtige blog.
    Beseffen dat wij een tempel zijn Voor de Heilige Geest houdt me dicht bij Jezus.

    BeantwoordenVerwijderen