zondag 4 november 2012

Week 45 - Terugkerende zegen

Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster,
maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent,
opdat u zegen zult beërven.
HSV

Vergeld geen kwaad met kwaad, en als u wordt uitgescholden, scheld dan niet terug; zegen juist, opdat u ook zelf zegen ontvangt, want daartoe bent u geroepen.
NBV

1 Petrus 3:9

‘Vergeld geen laster met laster,
noch kwaad met kwaad.’
Maar, Heer,
weet U wel wat mij is aangedaan;
hoe gruwelijk was niet hun daad?

‘Vergeld geen laster met laster,
noch kwaad met kwaad.’
Maar, Heer,
weet U wel wat men over mij heeft gezegd;
hoe hun woorden mij hebben geschaad?

‘Vergeld geen laster met laster,
noch kwaad met kwaad.’
Maar, Heer,
weet U wel hoeveel pijn en verdriet men mij doet;
met hun woorden en daden, hun grenzeloze haat.

‘Vergeld geen laster met laster,
noch kwaad met kwaad.’
Maar Heer,
weet U wel …

Ja, Mijn kind ik weet het,
Ik heb weet wat jou is overkomen,
wat jou is aangedaan.
Ik was erbij
en heb net als jij
alles ondergaan.

Kijk eens naar Mijn handen en voeten,
naar de littekens op Mijn hoofd, en in Mijn zij.
Kijk eens naar de wonden in  Mijn hart
door de woorden die gesproken zijn over Mij.
Kijk eens naar hoe men Mij heeft gehaat,
wat het gevolg was van hun razernij.

En was ook jij niet één van hen?
Zag ik jou ook niet ergens staan?
Misschien niet zo zichtbaar, zo duidelijk,
maar …, heb jij nooit iets verkeerds gedaan?

Ik heb jou vergeven, Mijn kind.
Al je zonden, al je ongerechtigheden.
Vergeef zoals Ik jou vergeven heb,
en bid zoals ik voor jou heb gebeden.

Vergeld geen laster met laster,
noch kwaad met kwaad.
Zegen, want daartoe heb Ik je geroepen;
zegen, en ontvang Mijn zegen.
Wees vrij, omdat je in Mijn voetspoor gaat.

In de Bijbel wordt er op verschillende plaatsen gesproken over geen kwaad met kwaad vergelden of die richting uit.
Leviticus 19:18 – Je mag geen wraak nemen of wrok koesteren, maar je moet je naaste liefhebben als jezelf.
Spreuken 24:29 – Niet met gelijke munt terugbetalen.
Mattheüs 5:39 – De rechterwang toekeren.
Romeinen 12:17 – Het goede voor hebben met alle mensen.
1 Korinthe 6:7 – Beter onrecht lijden, te kort laten doen, dan verliezers zijn.
1 Thessalonicenzen 5:15 – Altijd het goede najagen, voor elkaar, voor allen.
Spreuken 20:22 – Wacht op de Heere, Hij zal je verlossen, helpen, bevrijden, voor je opkomen.

Ik weet niet hoe het met jou is, maar ik vind dit niet één van de makkelijkste dingen om te doen.
Soms gaat er een enorm gevecht aan vooraf voordat ik mijn trotse hoofd buigt voor Zijn woord en gaat mijn ‘Maar, Heer, weet U wel …’ heel wat keren naar boven.
Toch weet ik uit ervaring, dat om vrij te zijn, ik moet vergeven en geen kwaad met kwaad moet vergelden.
Door hetzelfde te doen als de ander verbindt je je als het ware aan de ander, kom je op zijn/haar niveau.
Onze reactie op wat een ander zegt of doet, bepaalt wat de gevolgen zullen zijn, niet alleen voor de ander, maar ook voor onszelf.
Als we met gelijke munt terug betalen zal het misschien even opluchten en voldoening geven, maar het maakt ons niet los van wat ons is aangedaan.
Het zal blijven terugkomen in ons denken en als het ware wortel gaan schieten en groeien.
Boosheid en bitterheid zullen ons hart gaan vullen, waardoor er steeds minder plaats zal zijn voor God en Zijn woord.
Het zal een venijnige plek zijn, als een angel in je vlees; als onkruid en gif ons leven doorwoekeren en ons roven van alle blijdschap, vreugde en vrede.
Gods woord zegt ons, dat het ons maakt tot verliezers.
Daarnaast zondigen we ook, want we gaan in tegen Gods wil.

God heeft ons nooit gezegd en beloofd dat ons leven makkelijk zal zijn.
Dat we alleen maar voorspoed en zegen zullen kennen als we de Here Jezus als onze Verlosser aannemen.
Soms zullen we onszelf moeten trainen om dingen te leren.
Eigenlijk is het heel gek, we trainen ons soms suf in de sportschool, of we hebben heel wat over om bepaalde dingen, die we leuk vinden om te doen, onder de knie te krijgen, maar als het gaat om training om Gods wil en woord te leren, onder de knie te krijgen, dan lopen we te zuchten en te steunen en te sputteren.
Paulus zegt in 1 Timotheüs 4:8: ‘Want de oefening van het lichaam is van weinig nut, maar de godsvrucht is nuttig voor alle dingen, omdat zij de belofte van het tegenwoordige en van het toekomende leven heeft. (HSV)
Met andere woorden: je lichaam trainen heeft slechts beperkte waarde, maar vroom leven, godsdienstig, is in alle opzichten nuttig en waardevol, omdat het een belofte inhoudt voor het leven hier en voor het leven in de eeuwigheid.

De Bijbel staat vol met beloften als wij leven vanuit ontzag voor Hem, vanuit het ons houden aan Zijn wet, aan Zijn woord(en).
De belofte voor een godvruchtig leven ligt onder andere in Mattheüs 25:34: ‘Dan zal de Koning zeggen tegen hen die aan Zijn rechterhand zijn: Kom, gezegenden van Mijn Vader, beërf het Koninkrijk dat voor u bestemd is vanaf de grondlegging van de wereld.’
God vraagt van ons gehoorzaamheid, maar geeft ons tegelijk prachtige beloften als wij gehoorzaam zijn.

De Here Jezus heeft gehoorzaamheid geleerd door Zijn lijden.
Als wij delen in Zijn lijden, zullen we ook delen in Zijn heerlijkheid. (Rom. 8:17)
Lijden kan dan ook betekenen geen kwaad met kwaad vergelden, geen laster met laster, niet met gelijke munt terug betalen, de rechterwang toekeren, liever onrecht lijden.
De Here Jezus is hierin ons grootste voorbeeld.
Wat hebben wij Hem niet aangedaan!
In woorden, in daden, aan onrecht!
En al wat Hij deed was bidden en zegenen.

‘Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen.’

‘Ik bid voor hen.
Niet voor de wereld, maar voor hen, die U Mij gegeven hebt, want zij zijn van U.
En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen die door hun woord in Mij zullen geloven, …’

‘Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet zoals de wereld die geeft, geef Ik die u.‘

Als Hij, Gods eigen Zoon, gehoorzaamheid moest leren door lijden, waarom wij dan niet?
Laten we ons trotse hoofd buigen voor Zijn wil en ons uitstrekken, net als Jezus, om gehoorzaamheid te leren om zo Zijn wil te doen en te verkrijgen hetgeen ons is beloofd.

Zegen allen die je onrecht aandoen, kwaadspreken over jou, of wat dan ook.
Zegen en ontvang Zijn zegen over jou.
Heer Jezus, als wij in Uw voetspoor willen wandelen, zullen we moeten leven zoals U.
En dat, Here, is niet makkelijk en zeker niet echt aangenaam en populair in deze tijd.
De rechterwang toekeren, liever onrecht lijden dan met gelijke munt terug betalen is de tegenovergestelde boodschap van de wereld, die spreekt over opkomen voor jezelf, de rechten die je hebt, niet over je laten lopen, etc.
Hoe moeilijk is het soms niet om Uw woord boven die van de schreeuwende mensenmassa uit, te horen.
Hoe laten we ons vaak niet meeslepen door onze gevoelens en gedachten, in plaats van wat U zegt in uw woord.
O Vader, en als ik denk aan onze kinderen, aan de boodschap die zij meekrijgen van de wereld.
Hoe er aan hen getrokken wordt door de wereld.
Getrokken aan hun denken, getrokken aan hun zijn, getrokken aan hen in de keuzes die zij moeten maken.
Door de vele echtscheidingen in christelijke gezinnen, kiezen kinderen er maar voor om te gaan samenwonen, want …
Assertief zijn, voor je eigen opkomen, zorgen, is wat ze met de paplepel ingegoten krijgen, waardoor ze het brood van lijden niet meer willen eten.
Waar blijven wij als ouders met ons voorbeeld, Vader.
Vergeef ons, Vader, ons falen en tekortschieten en houdt U onze kinderen vast.
U belooft ons in Uw woord dat U ons zal helpen in en bij alles; help ons om onze kinderen te laten zien dat wij leven vanuit dat rotsvaste vertrouwen in U.
Heer Jezus, zoals U ons voorbeeld bent, laat ons leven zo een voorbeeld zijn, een voorbeeld worden voor onze kinderen; voor de mensen om ons heen.
Dat zij U zullen zien in ons.
De ene keer door wat wij doen, de ander keer door wat wij juist niet doen.
de ene keer door wat wij zeggen, en de andere keer juist door ons zwijgen.
Leer ons, Heer Jezus, zoals U hebt geleerd.
En ik dank U van uit het diepst van mijn hart dat ik weten mag dat ik het niet alleen hoef te doen, maar dat U mij helpt.
Ik dank U en prijs Uw Naam.
U bent waardig te ontvangen alle lof en alle eer.
Van nu aan tot in eeuwigheid.

- Amen –
Zegen,
vergeld geen kwaad
met kwaad.

Zegen,
zodat er niets tussen Mij
en jou instaat.

Zegen
en
wees vrij.

Zegen
en ontvang zegen
van Mij.

©Rita Klapwijk

2 opmerkingen:

  1. Lieve Rita, een proces van heling - geeft vergeving! Prachtig hoe God je/ons hart zacht maakt voor de ander! Liefs Jetty xxx,

    BeantwoordenVerwijderen
  2. Prachtig hoe je de strijd en worsteling beschrijft,maar daarbij op Jezus wijst. Heb.12:2 schrijft ook zo mooi, dat we ons oog op Jezus moeten richten. Als we naar Hem kijken komt alles in zo'n ander licht. En ja... Vergeving is een sleutel.Bedankt voor de mooie woorden.

    BeantwoordenVerwijderen