zondag 10 juni 2012

Week 24 - Zekerheid

Want niet voor eeuwig verstoot
de Heere!
Want wanneer Hij bedroefd heeft, zal Hij Zich ontfermen
naar de grootheid van Zijn goedertierenheid.
Want niet van harte verdrukt Hij
en bedroeft Hij mensenkinderen.
HSV


Want niet voor altijd
wijst de Heer ons af.
Wie hij verwond heeft,
troost hij weer.
Zijn liefde is groot.
Niet van harte
vernedert en pijnigt hij mensen.
GNB

Klaagliederen 3:31-33

Zekerheid.
Eigenlijk zijn er niet veel zekerheden in het leven.
Je wordt geboren, je leeft en je gaat dood.

In het leven zelf is niets echt zeker.
Zo heb je een baan, zo ben je hem weer kwijt.
Zo heb een hoop geld, zo is het alweer op.
Zo ben je gelukkig getrouwd, en zo sta je er weer alleen voor.
Zo ben je gezond, en zo loop je ziekenhuis in en uit.
Zo ben je gelukkig, en zo gebeurt er iets waardoor je diep ongelukkig word.
Zo wordt je leven verrijkt met nieuw leven, zo sta je aan het graf en neem je afscheid van iemand die je zo dierbaar was.
Zo leef je op de top van een berg, en zo bevindt je je in een diep donker dal.
Nee, veel zekerheden zijn er niet in ons leven.

Terwijl ik zo hier mijn gedachten over laat gaan, brandt het in mij om direct door te gaan naar die Enige, Echte Zekerheid in mijn leven.
Ik zou dan ook heel snel klaar zijn.
Maar ik wil meer; ik wil niet slechts iets neerleggen zonder ook de diepte in gegaan te zijn.

Zekerheid.
Wikipedia zegt over zekerheid: het uitgesloten zijn van andere mogelijkheden.
Ergens anders staat: dat je ergens zeker van bent, of: iets waaraan je niet hoeft te twijfelen.
Als je opzoek gaat naar de betekenis of definitie van dit woord, dan kom je dus bij heel verschillende definities/betekenissen uit, daar er op heel veel verschillende terreinen weer een andere uitleg aan het woord gegeven wordt.

Zekerheid.
Waar kun je in dit leven nog zeker van zijn behalve dan bovengenoemde dingen als geboren worden, leven en sterven?
Is er nog wel iets in dit leven waaraan je niet hoeft te twijfelen?

De belangrijkste zekerheid die ieder mens nodig heeft in zijn leven is te weten dat er iemand is die van hem/haar houdt.
Je kunt je baan verliezen, maar zolang je iemand hebt die van je houdt, kun je het (samen) aan.
Je kunt verder als je een grote soms geld hebt verloren, zolang er iemand is die uit liefde voor jou naast je blijft staan.
Als je ziek wordt maar er is iemand die je met liefde omgeeft, dan kun je het volhouden.
Als je huwelijk in een echtscheiding eindigt, om welke reden dan ook, zolang je nog maar mensen om je heen hebt die van je houden, kom je er doorheen.
En zo geldt dit denk ik wel voor alles.
Zolang er iemand is die van ons houdt, heeft het leven zin en biedt het leven perspectief, een doel en kunnen we verder.
Als de liefde wegvalt in ons leven blijft er een diepe leegte over, want een mens is gemaakt om lief te hebben en geliefd te worden.

Maar is het een zekerheid in ons leven dat er altijd iemand aanwezig is die van ons houdt?
Er zullen helaas vele mensen zijn die zullen zeggen: nee, die zekerheid is er niet, want zelfs mijn eigen vader/moeder hield/houdt niet van mij.
Niet iedereen groeit op in een warm en liefdevol gezin.
Maar al groeien we wel op of leven we met mensen om ons heen die echt van ons houden, we zullen er altijd van hen verliezen aan de dood of aan een anders wordende situatie.
Herinneringen blijven achter, maar hoe mooi ze ook zijn, er blijft met de herinneringen een leegte.
Geen mens kan de ander beloven dat hij iedere dag, elk moment van de dag bij de ander is, hoeveel hij ook van die persoon houdt.

Alleen God kan deze belofte waarmaken.
Alleen Hij kan ons omringen met een eeuwigdurende, en een altijd aanwezige liefde.
Een liefde die in niets te kort schiet.
Een liefde die onvoorwaardelijk is en die nooit ophoudt te bestaan.

Het bovenstaand Bijbelgedeelte lijkt aardig tegenstrijdig met de zekerheid van Gods liefde voor ons, maar is dat niet.
We weten immers dat God ons beproefd, we weten dat Hij Zich soms terugtrekt als er zonden zijn in ons leven, daarom is het bovenstaande Bijbelgedeelte juist een bemoediging.

‘Want niet voor eeuwig verstoot de Heere …’
‘Niet voor altijd wijst Hij ons af … ‘
‘Wie Hij heeft verwond, troost Hij.’
‘Hij ontfermt Zich weer over hen die Hij bedroefd heeft.’
‘Hij doet het niet van harte, Hij schept er geen behagen in.’
God heeft er altijd een bedoeling mee en daarin heeft Hij altijd op het oog wat voor ons het beste is, want Hij houdt zo oneindig veel van ons.

En hierin ligt de zekerheid van Gods liefde voor ons.
We mogen zeker weten, er zeker van zijn, dat Hij van ons houdt.
We hoeven daaraan niet te twijfelen.
God heeft altijd het beste met ons voor, het beste met ons op het oog.

Ik ga nog even terug naar wat Wikipedia zegt over zekerheid; ‘het uitgesloten zijn van andere mogelijkheden’.
Als ik dit naast Gods liefde voor ons zet, dan is het zo: God kan niet anders dan ons liefhebben, er is geen andere mogelijkheid.
Hij kan niet anders dan ons, Zijn kinderen, liefhebben, want Hij heeft Zijn eigen Zoon overgegeven voor ons om te lijden en te sterven, en Hij heeft Hem opgewekt uit de dood zodat wij voor eeuwig met Hem kunnen leven.
Het bewijs van de zekerheid van Gods liefde voor ons ligt in het offer van Zijn Zoon.
En in deze eeuwige, altijddurende liefde voor Zijn kinderen liggen alle andere zekerheden vast en verborgen.
Zekerheden waar zij die niet geloven alleen maar van kunnen dromen.

Lieve Vader in de hemel.
Dank U wel voor Uw liefde voor mij.
Dank U wel voor de zekerheid die ik mag hebben van uw liefde voor mij.
Wat ik ook doe, wat ik ook gedaan hebt, U houdt van mij zoals ik ben, en zoals ik ben mag ik bij U komen.
Uw liefde houdt mij staande in elke omstandigheid.
Uw liefde voor mij maakt dat ik verder kan, wat er ook gebeurt in mijn leven.
Uw liefde geeft mij de zekerheid die ik nodig heb.
In Uw liefde ben ik zeker van geborgen zijn, veilig zijn, gerust.
Op Uw liefde kan ik vertrouwen, door Uw liefde is er hoop en de garantie op eeuwig leven.
In Uw liefde is mijn vastigheid, door Uw liefde is Jezus mijn Borg.
Door Uw liefde kan ik liefhebben.
Vader, hoe kan ik U ooit bedanken voor zulk een grote liefde, woorden zijn niet toereikend.
Ik kan slechts doorgeven wie U bent en ook voor een ander wilt zijn.
Vertellen van Uw grote liefde en het voorleven.
Maar ik bid U gelijk, Vader, vergeef mij waar ik faal en te kort schiet.
En dan dank ik U voor de zekerheid van vergeving die ik dan weer mag ontvangen.
Ik bid U zo, lieve Vader, voor hen die deze zekerheid niet kennen of het zich niet toe durven eigenen.
U kent onze harten, U doorgrond ze.
Laat daar waar er ook maar het kleinste verlangen is naar de zekerheid van Uw liefde, die zekerheid dat U van hen houdt, neerdalen in hun hart en leven, opdat de zekerheid van Uw liefde weer door mag werken naar het leven van een ander.
Doe ons beseffen, Vader, hoe oneindig veel U van ons houdt en hoe groot Uw liefde is voor ons.
Maak dit tot een zekerheid in ons leven waaruit wij ons leven leven.

- Amen –
Ik mag leven
vanuit de zekerheid
dat Gods liefde voor mij
nooit ophoudt te bestaan.
Vanuit deze zekerheid kan ik
in het volst vertrouwen
al mijn wegen gaan.

Ik mag leven
vanuit de zekerheid
dat die liefde
nooit tekortschiet.
Wetende dat Hij,
in elke omstandigheid,
mij, Zijn hand biedt.

Ik mag leven
vanuit de zekerheid
dat in die liefde
alle andere zekerheden
verborgen zijn.
Daarin geborgen
komt Zijn liefde
steeds opnieuw
te voorschijn.

Dit is de zekerheid van mijn leven:
Hij houdt mij met Zijn eeuwige liefde omgeven.

©Rita Klapwijk

Geen opmerkingen:

Een reactie posten