zondag 14 oktober 2012

Week 42 - Liefde

Hij heeft ons voorbestemd om als Zijn kinderen aangenomen te worden, door Jezus Christus, in Zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van Zijn wil,
tot lof van de heerlijkheid van Zijn genade, waarmee Hij ons begenadigd heeft in de Geliefde.
HSV

In Zijn liefde had Hij van tevoren beslist dat Hij ons door Jezus Christus als Zijn kinderen zou aannemen.
Zo wilde Hij het, in Zijn goedheid.
Laten wij God prijzen om het grootse geschenk dat Hij ons heeft gegeven in Zijn geliefde Zoon.
GNB

Efeze 1:5,6


 Roos,
 symbool van liefde.

Een doorboorde hand
 reikte mij Zijn liefde aan
 en is daarmee geworden
 het centrum van mijn bestaan.

Aan deze woorden moest ik denken toen ik het stukje met de bijbehorende tekst las.
Het zijn woorden die ik een aantal jaren geleden geschreven heb bij de afbeelding die er tussen staat.
Het is alsof ik dat moment opnieuw beleef en het raakt me diep.
Ik sluit even mijn ogen en laat de diepte van deze woorden nog eens goed tot me doordringen.

Het is alsof die doorboorde hand opnieuw uitgestoken wordt en mij opnieuw Zijn liefde aanbiedt.
Diep in mij roert het zich om de diepte van de liefde die ligt in deze uitgestoken hand.
En als in een film gaan mijn gedachten van Gethsemané naar Golgotha.
Uit liefde!
Voor mij!
Voor jou!
Hoe onbeschrijflijk onbegrijpelijk!
En toch …


Je kunt zeggen: ‘Ik hou van jou’,
maar daden zeggen meer dan woorden;
wat je laat zien zegt duizend maal meer
dan alle ‘ik hou van jou ’s’
in de mooiste muziekakkoorden.


Gethsemané.
Hof van angst,
hof van strijd.
Van verlaten worden,
van pure eenzaamheid.

Hof van beproeving,
hof van ‘niet Mijn wil
maar Uw wil geschiede’.
Van je leven
als een offer aanbieden.

Gethsemané.
Hof van keuze,
hof van gehoorzaamheid.
Van liefde voor de Vader,
voor de mensen,
die tot verlossing en redding leidt.

Gethsemané.
Waar Liefde vecht,
waar Liefde overwint.
Waar daden ons vertellen
hoezeer Hij ons bemint.

Je kunt zeggen: ‘Ik hou van jou’,
maar daden zeggen meer dan woorden;
wat je laat zien zegt duizend maal meer
dan alle ‘ik hou van jou ’s’
in de mooiste muziekakkoorden.

Golgotha.
Heuvel van doorboorde handen,
heuvel van doorboorde voeten.
Heuvel, waar Hij bereid was
om voor onze zonden te boeten.

Heuvel van lijden,
heuvel van immense pijn.
Van vernedering en bespotting,
van woorden vol haat en venijn.

Golgotha.
Heuvel van duisternis,
heuvel van ‘door God verlaten’.
Waar al onze zonden en ongerechtigheden
op Hem werden neergelaten.

Golgotha.
Waar het ultieme offer van liefde
voor ons mensen is gegeven.
Het voorhangsel scheurde, de weg is vrij,
Zijn Liefde geeft ons weer Leven.


Je kunt zeggen: ‘Ik hou van jou’,
maar daden zeggen meer dan woorden;
wat je laat zien zegt duizend maal meer
dan alle ‘ik hou van jou ’s’
in de mooiste muziekakkoorden.


Een doorboorde hand
reikt jou Zijn liefde aan.
Mag Hij het centrum zijn
van jouw bestaan?

©Rita KlapwijkLord, I lift Your name on highHallelujah

1 opmerking: