zondag 22 januari 2012

Week 4 - Aanvaarding

Ga uw weg, eet uw brood met blijdschap, drink uw wijn met een vrolijk hart, want God schept al behagen in uw werken.
Prediker 9:7

Het volgende citaat van Beth Moore gaat over ‘Aanvaarding’.
Voor hen die deze kalender niet hebben, onder ieder stukje staat een tekst staat met daarvoor: ‘Laat je inspireren door’.
Nu dus ‘aanvaarding’ en ‘Ga uw weg, eet uw brood met blijdschap, drink uw wijn met een vrolijk hart, want God schept al behagen in uw werken.’

Als kind van Hem zijn we volledig door Hem aanvaard, door Hem geaccepteerd precies zoals we zijn.
En zoals ik in het vorige stukje al schreef ik, is er ook niets wat we kunnen doen waardoor Hij meer van ons zal gaan houden, maar er is ook niets wat wij kunnen doen waardoor Hij minder van ons zal houden.
Als we Jezus hebben leren kennen en Hem aangenomen hebben als onze Verlosser, dan zal er gewoon niets zijn waardoor Hij ons verwerpt.
De enige die scheiding kan brengen tussen Hem en ons, zijn wijzelf.
De Here Jezus is niet onderhevig aan allerlei wisselende stemmingen of emoties waardoor Hij ons van Zich af zou duwen.
Als we Hem kwetsen, pijn of verdriet doen, horen we Hem niet zeggen: ‘Ga nu maar weg en je hoeft nooit meer terug te komen.’
Als wij boos of teleurgesteld bij Hem vandaan lopen, blijft Hij op ons wachten tot we terugkomen.

Hij houdt van ons.
Hij vindt ons de moeite waard om van te houden, maar ook om dat te blijven doen.
Aanvaard zijn door Jezus is volledig geaccepteerd zijn door Hem.
Onbetwist, overduidelijk, vaststaand.
We zijn aangenomen, ingeburgerd.
Aangenomen als Zijn kind. (Johannes 1:12, Efeze 1:5)
Ingeburgerd in Zijn koninkrijk. (Filippenzen 3:20,21, Kolossenzen 1:13)

Het is God, die ons samen met u als deelgenoten van Christus, Zijn Gezalfde, bevestigt. Hij heeft ons gezalfd, Zijn eigendomsmerk op ons gezet en bij wijze van voorschot de Geest in ons hart gelegd.
2 Korinthe 1:21,22

Als we zo al deze dingen de revue laten passeren en zien dat het aanvaard zijn door Jezus van Hem uit voor altijd is, dan kunnen we eigenlijk niets anders doen dan onze weg met blijdschap gaan.
Dan kunnen we eigenlijk niets anders doen dan: onze weg gaan, ons brood eten met blijdschap, onze wijn drinken met een vrolijk hart, in de wetenschap dat God behagen schept in onze werken.
De Willibrordvertaling zegt het zo: Eet daarom je brood met plezier en drink je wijn met een opgewekt hart. Dat heeft bij voorbaat Gods zegen.

Eigenlijk, al met al, hebben wij, Kinderen van God, alle reden om blij en vrolijk te zijn en met vreugde te leven.
Want Hij heeft ons aanvaard voor altijd en eeuwig.
Niets kan ons uit Zijn hand roven.
Misschien moeten we daar toch maar eens wat vaker stil bij staan en vanuit gaan leven.


Lieve Heer Jezus, eigenlijk kan ik U alleen maar om vergeving vragen omdat ik zo weinig leef vanuit deze vreugde en blijdschap.
Vaak laat ik mijn vreugde en blijdschap roven of overstemmen door alles wat er gebeurd en vergeet daardoor te zien op wie ik ben in U en de rijkdom van het aanvaard zijn door U.
Maar dank U wel, dat er bij U vergeving is, steeds opnieuw.
Dank U wel, dat ik fouten mag maken en mag leren en dat U mij daar de tijd en ruimte in geeft.
Dank U wel, voor Uw woord waardoor ik herinnerd word aan wie ik ben in U, de rijkdom  en uitwerking daarvan.
Boven alles wil ik U bedanken, Heer Jezus, voor deze aanvaarding.
Zo volledig, zo onvoorwaardelijk, zo diep.
Onbegrijpelijk haast voor ons mensen, maar U zegt het in Uw woord en Uw woord is waarheid en U bent getrouw.
Dank U wel, voor zoveel liefde.
Dank U wel voor het offer dat U bracht waardoor dit allemaal mogelijk is.
Ik prijs Uw Naam tot in alle eeuwigheid.
Halleluja.

- Amen -


Als je Jezus
als Verlosser hebt ontvangen,
ben je door Hem aanvaard.
Je bent volledig geaccepteerd;
Hij vindt jou de moeite waard.

Als je Jezus
als Verlosser hebt ontvangen,
zal niets je van Hem kunnen scheiden.
Zijn liefde voor jou blijft bestaan,
laat je daarin door niets misleiden.

Als je Jezus
als Verlosser hebt ontvangen,
mag je blij en vrolijk je wegen gaan.
God schept vreugde in wat je doet;
Zijn zegen zal rondom je staan.

Gods rijke zegen 
en een liefdevolle groet,
Rita

Geen opmerkingen:

Een reactie posten